Sunday, April 22, 2012

જયારે ઈશ્વર તમને મુશ્કેલી ની ધાર પર થી  ધક્કો મારે તો..તેના પર એટલો વિશ્વાસ રાખજો કે, કાં' તો એ તમને ઝીલી લેશે..કાં' તો એ તમને ઉડતા શીખવી દેશે !!!!

No comments:

Post a Comment